Skip to main content

Norwegian Bokmål

 • Norwegian Bokmål have 127 unicode characters.
 • The language code for Norwegian Bokmål is nb
 • Character table
 • Unicode ranges

Character table

 • 20
 • !
  21
 • #
  23
 • $
  24
 • %
  25
 • '
  27
 • (
  28
 • )
  29
 • *
  2a
 • +
  2b
 • ,
  2c
 • -
  2d
 • .
  2e
 • /
  2f
 • 0
  30
 • 1
  31
 • 2
  32
 • 3
  33
 • 4
  34
 • 5
  35
 • 6
  36
 • 7
  37
 • 8
  38
 • 9
  39
 • :
  3a
 • ;
  3b
 • <
  3c
 • =
  3d
 • >
  3e
 • ?
  3f
 • @
  40
 • A
  41
 • B
  42
 • C
  43
 • D
  44
 • E
  45
 • F
  46
 • G
  47
 • H
  48
 • I
  49
 • J
  4a
 • K
  4b
 • L
  4c
 • M
  4d
 • N
  4e
 • O
  4f
 • P
  50
 • Q
  51
 • R
  52
 • S
  53
 • T
  54
 • U
  55
 • V
  56
 • W
  57
 • X
  58
 • Y
  59
 • Z
  5a
 • [
  5b
 • \
  5c
 • ]
  5d
 • ^
  5e
 • _
  5f
 • a
  61
 • b
  62
 • c
  63
 • d
  64
 • e
  65
 • f
  66
 • g
  67
 • h
  68
 • i
  69
 • j
  6a
 • k
  6b
 • l
  6c
 • m
  6d
 • n
  6e
 • o
  6f
 • p
  70
 • q
  71
 • r
  72
 • s
  73
 • t
  74
 • u
  75
 • v
  76
 • w
  77
 • x
  78
 • y
  79
 • z
  7a
 • {
  7b
 • |
  7c
 • }
  7d
 •  
  a0
 • §
  a7
 • ©
  a9
 • «
  ab
 • »
  bb
 • ¿
  bf
 • À
  c0
 • Å
  c5
 • Æ
  c6
 • É
  c9
 • Ò
  d2
 • Ó
  d3
 • Ô
  d4
 • Ø
  d8
 • à
  e0
 • å
  e5
 • æ
  e6
 • é
  e9
 • ò
  f2
 • ó
  f3
 • ô
  f4
 • ø
  f8
 • 2011
 • 2013
 • 2018
 • 2019
 • 201c
 • 201d
 • 2020
 • 2021
 • 2026
 • 2030
 • 2032
 • 2033
 • 20ac
 • 2212

Unicode Ranges

 • U+20-21
 • U+23-25
 • U+27-5F
 • U+61-7D
 • U+A0
 • U+A7
 • U+A9
 • U+AB
 • U+BB
 • U+BF-C0
 • U+C5-C6
 • U+C9
 • U+D2-D4
 • U+D8
 • U+E0
 • U+E5-E6
 • U+E9
 • U+F2-F4
 • U+F8
 • U+2011
 • U+2013
 • U+2018-2019
 • U+201C-201D
 • U+2020-2021
 • U+2026
 • U+2030
 • U+2032-2033
 • U+20AC
 • U+2212

Copy for CSS

U+20-21, U+23-25, U+27-5F, U+61-7D, U+A0, U+A7, U+A9, U+AB, U+BB, U+BF-C0, U+C5-C6, U+C9, U+D2-D4, U+D8, U+E0, U+E5-E6, U+E9, U+F2-F4, U+F8, U+2011, U+2013, U+2018-2019, U+201C-201D, U+2020-2021, U+2026, U+2030, U+2032-2033, U+20AC, U+2212Back to homepage
Markos Konstantopoulos