Skip to main content

Azerbaijani

 • Azerbaijani have 110 unicode characters.
 • The language code for Azerbaijani is az
 • Character table
 • Unicode ranges

Character table

 • !
  21
 • "
  22
 • #
  23
 • %
  25
 • &
  26
 • '
  27
 • (
  28
 • )
  29
 • *
  2a
 • +
  2b
 • ,
  2c
 • -
  2d
 • .
  2e
 • /
  2f
 • 0
  30
 • 1
  31
 • 2
  32
 • 3
  33
 • 4
  34
 • 5
  35
 • 6
  36
 • 7
  37
 • 8
  38
 • 9
  39
 • :
  3a
 • ;
  3b
 • ?
  3f
 • @
  40
 • A
  41
 • B
  42
 • C
  43
 • D
  44
 • E
  45
 • F
  46
 • G
  47
 • H
  48
 • I
  49
 • J
  4a
 • K
  4b
 • L
  4c
 • M
  4d
 • N
  4e
 • O
  4f
 • P
  50
 • Q
  51
 • R
  52
 • S
  53
 • T
  54
 • U
  55
 • V
  56
 • W
  57
 • X
  58
 • Y
  59
 • Z
  5a
 • [
  5b
 • ]
  5d
 • a
  61
 • b
  62
 • c
  63
 • d
  64
 • e
  65
 • f
  66
 • g
  67
 • h
  68
 • i
  69
 • j
  6a
 • k
  6b
 • l
  6c
 • m
  6d
 • n
  6e
 • o
  6f
 • p
  70
 • q
  71
 • r
  72
 • s
  73
 • t
  74
 • u
  75
 • v
  76
 • x
  78
 • y
  79
 • z
  7a
 • §
  a7
 • Ç
  c7
 • Ö
  d6
 • Ü
  dc
 • ç
  e7
 • ö
  f6
 • ü
  fc
 • Ğ
  11e
 • ğ
  11f
 • İ
  130
 • ı
  131
 • Ş
  15e
 • ş
  15f
 • Ə
  18f
 • ə
  259
 • 2010
 • 2011
 • 2013
 • 2014
 • 2018
 • 2019
 • 201c
 • 201d
 • 2020
 • 2021
 • 2026
 • 2030
 • 2032
 • 2033

Unicode Ranges

 • U+21-23
 • U+25-3B
 • U+3F-5B
 • U+5D
 • U+61-76
 • U+78-7A
 • U+A7
 • U+C7
 • U+D6
 • U+DC
 • U+E7
 • U+F6
 • U+FC
 • U+11E-11F
 • U+130-131
 • U+15E-15F
 • U+18F
 • U+259
 • U+2010-2011
 • U+2013-2014
 • U+2018-2019
 • U+201C-201D
 • U+2020-2021
 • U+2026
 • U+2030
 • U+2032-2033

Copy for CSS

U+21-23, U+25-3B, U+3F-5B, U+5D, U+61-76, U+78-7A, U+A7, U+C7, U+D6, U+DC, U+E7, U+F6, U+FC, U+11E-11F, U+130-131, U+15E-15F, U+18F, U+259, U+2010-2011, U+2013-2014, U+2018-2019, U+201C-201D, U+2020-2021, U+2026, U+2030, U+2032-2033Back to homepage
Markos Konstantopoulos